Artikler ----vist i kronologisk rækkefølge.

Tilbage til Forsiden


Før år 1900:

 

•    P.F. Suhm: Fornødent bibliothek . i: Peter Friedrich Suhms samlede Skrifter. Kbhn., G.Poulsens Forlag, 1791. Bind 7, side 61-72. [1762].

•    Christian Molbech: Om offentlige Bibliotheker, Bibliothekarer, og det, man har kaldet Bibliotheksvidenskab . (PDF) København, G.E.C.Gads Forlag, 1973. Side 92-109. [1829].

–    Landhuusholdningsselskabets Beretning om Almuebibliothekerne paa Landet . i: Dansk Folkeblad, 1839, side 252.

–    C.A.Thyregod: Om sognebogsamlinger . i: Skoletidende 1874, side 147 og 1876 hvor artiklerne går gennem 5 numre fra side 17 til side 61.

–    Sogne- og Folkebibliothekernes Stilling . i: Berlingske Tidende, 17.1.1878. [Udførlig redegørelse med indberetning fra Den Raben-Levetzauske Fond].

–    Mathias Steenstrup: Om Sogne- og Skolebogsamlinger . Foredrag holdt ved Danmarks Lærerforenings almindelige Skolemøde i august 1879 i: Smaastykker. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. 1889 (1880), side 213-27..

–    Morten Pontoppidan: Om Fritænkernes Bøger . i: Højskolebladet, 1880, spalte 905-10.

–    Joakim Larsen: Meddelelser om forskjellige Forhold vedrørende Skolevæsenet i Danmark . København 1880. [Heri omhandler afsnit 22 læsning og sognebogsamlinger. Samme oplysninger er medtaget i: Danmarks Statistik. Af Falbe-Hansen og Scharling. 1881. Bind 1-5. De to sidste sider i bind 5].

–    N. Neergaard: Kommunens Folkebiblioteker . i: Tilskueren, 1886, side 407-14. [Københavns Kommunes Biblioteker, november 1885ff].

•    Beretning fra Komiteen til Understøttelse af Sogne- og lignende Bogsamlinger om Sogne og Skolebogsamlinger (PDF). i: Ministerialtidende B. Forskellige Meddelelser. 1889. Nr. 37, side 915-19.

–    A.S. Steenberg: Folkebogsamlinger . i: Tilskueren 1894, side 163-174.Efter år 1900:

•    Johannes Grønborg: Om folkebogsamlinger på landet . i: Bogsamlingsbladet, 1.årg., 1906-07, nr.1, side 13-15.

•    A. S. Steenberg: Bøgerne og Livet . i: Tilskueren, 1907, side 328-36.

•    H. O. Lange: Bibliotekssagen udenfor København . i: Bogsamlingsbladet 4.årg. 1909-1910, side 87-93.

•    Vilh. Grundtvig: Stationsbyens Folkebibliotek . i: Bogsamlingsbladet 4.årg., 1909-1910, side 17-21.

•    A. S. Steenberg: Hvor langt er vi komne og hvad nu? . i: Bogsamlingsbladet 4.årg., 1909-1910, side 74-77.

•    A. S. Steenberg: Statens Bogsamlingkomitè . i: Bogsamlingbladet 5.årg., 1910-1911, side 32-35 (L12).

•    Thomas M. Døssing: Praktisk Bibliotekstjeneste i Statsbibliotekets Udlaansafdeling . i: Bogsamlingbladet 5.årg., 1910-1911, side 179-88.

•    H. O. Lange: Bibliotekaren, hans Kald og hans Opgaver . i: Håndbog i Bibliotekskundskab. Udgivet af Svend Dahl. 1.udg. Kbh., 1912. Side 1-7 (L7).

•    Jørgen M. Banke: I ledige Timer . i: Bogsamlingsbladet, 1916/17, side 155-57.

•    Thomas M. Døssing: Gæring i Folkebiblioteksbevægelsen og dens historiske forudsætninger . i: Dansk Biblioteksforenings Årsskrift I, Side 23-32.

•    H. O. Lange: Bibliotekslovgivning . Dansk Bibliotekslovgivning Aarsmøde i: Dansk Biblioteksforenings Aarsskrift II, 1919, side 51-57.

•    J. Aarsbo: Statens Biblioteksvæsen . i: Bogens Verden, 1927, side 21-29.

•    Aarsmødet i Hjørring1928 . i: Bogens Verden, 1928, side 103-117.

•    Thomas M. Døssing: Rationalisering i Biblioteker . i: Bogens Verden, 1933, side 241-244.

•    Svend Dahl: Samarbejdet mellem bibliotekerne . Foredrag ved Aarsmødet 1933 i: Bogens Verden, 1933, side 241-244.

•    H. Hvenegaard Lassen: De biblioteksløse sogne . i: Bogens Verden, 1935, side 190-198.

•    Ida Bachman: Biblioteker og demokrati . i: Kulturkampen II, 1936, nr.2, side 25-27.

•    Flere biblioteker - og bedre . i: AOF, 1937.

•    G. Krogh-Jensen: Biblioteksarbejde og bibliotekslønninger . i: Bogens Verden, 1937, side 1-8.

•    Preben Kirkegaard: Bibliotekaren og studiekredsarbejdet . Foredrag holdt i Herning 1. Februar 1942. i: Bibliotekaren, 1942, side 47-56.

•    Demokratiets Krav til Bibliotekerne . Udgivet af »Frit Danmark«s Bibliotekargruppe. 1945. 23 sider.

•    Svend Dahl: Dansk videnskabeligt Biblioteksvæsen . dets Udvikling i de senere Aar og dets problemer i: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 1949:4, side 190-202.

•    Emmanuel Sejr: Om enheden og samarbejdet i dansk biblioteksvæsen . Foredrag på bibliotekardagen af overbibliotekar Em. Sejr, Århus i: Bibliotekaren, 1951, side 62-70.

•    Palle Birkelund: Om danske forskningsbiblioteker og nogle af deres aktuelle problemer . Foredrag i Svenska Bibliotekariesamfundet 1956 i: Nordisk Tidskrift för Bok- og Biblioteksväsen, 1957, side 77-87.

•    Erik Allerslev Jensen: Rationaliseringsmuligheder i biblioteksarbejdet . Foredrag på Bibliotekardagen i Odense 1959 i: Bogens Verden, 1959, side 445-454..

•    Julius Bomholt: Bibliotek og samfund . Foredrag ved Danmarks Biblioteksforenings årsmøde på Nyborg Strand 1962 i: Bogens Verden, 1963, side 1-10.

•    Per Højholt: Bibliotekets rolle i kulturlivet . i: Bogens Verden, 1963, side 94-99.

•    Børge Sørensen: I lyst og nød med Lysholt . Danmarks Biblioteksforening 1960-80 i: Bibliotek 70, 1980, side 615-621.

•    Dengang i 70’erne . Interview med Børge Sørensen, Palle Birkelund og Vagn Klingberg-Nielsen i: Bibliotek 70, 1980:9, side 256f.

•    Bent Werner & Jørgen Nielsen: Det veldirigerede bibliotek . i: Bibliotek 70, 1980:1, side 14-15.

•    Niels Ole Pors: Faglitteratur og formidling . i: Biblioteksarbejde, 1981, nr.8, side 9-36.

•    Johannes Barslev: Smil til verden . Modernisering af bibliotekets service i: Bibliotek 70, 1984:16, side 469-474.

•    Ole Harbo: Gratis ydelser og betalinger ved danske biblioteker i fortid og nutid . i: Betaling og bibliotek. Danmarks Biblioteksforenings Forlag, 1987. Side 9-25 (Aktuel debat og information, nr.2).

•    Leif Emerek: Kvalitet i 90’ernes materialevalg (PDF). Bibliotekerne mellem det moderne og postmoderne. i: Biblioteksarbejde, 1991, nr.31, side 5-27.

•    Anders Ørum: Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering (PDF). i: Biblioteksarbejde 1993, nr. 39, side 37-43. (Organisationsændringer i nordiske folkebiblioteker.).

•    Peter Duelund: Biblioteker . i: Den danske kulturmodel. En idèpolitisk redegørelse / Peter Duelund. Klim, 1995. Side 252-267. (Kulturens politik, nr. 18)..

•    Morten Hein: Folkebibliotekerne og firsernes edb-udvikling  (PDF). i: Biblioteksarbejde 1996, nr.47, side 31-38.

•    Morten Laursen Vig: Fra DASK til DEF . Forskningsbibliotekerne 1960-1997 i: DF-Revy, 1998:6, side 147-157.