De danske folkebibliotekers historie. 1876-1940 / H. Hvenegaard Lassen. København, 1962. 352 sider. Udgivet af Dansk Bibliografisk Kontor.

Tilbage til oversigten Artikler
Tilbage til Forsiden

Tilbage til biografien for H. Hvenegaard Lassen
 


Note

Indeholder folkebibliotekernes historie i en detaljeret og noget person- og institutionscentreret fremstilling. Skrevet af landets første centralbibliotekar der selv har gjort sig hele udviklingen med. Baserer sig overvejende på trykte kilder og egne observationer, ikke på arkivstudier. Register.


Indholdsfortegnelse

Begyndelser. 1876-1900

Sognebogsamlingerne 9
De ældste købstadbiblioteker 17
Bogbestanden 21
Udvalget for Folkeoplysnings Fremme 25
Den Raben?Levetzauske Fond 29
Statstilskud 32
Københavns Kommunes Folkebiblioteker 36
Højskolen og folkebibliotekerne 40
Steenbergs første virksomhed 48
Folkebibliotekerne i 189o'erne 54
Et Statsbibliotek i Århus 63

Gæring. 1900-1920

I. 1900-1909.
Steenberg og Komiteen 68
Statstilskud 79
Nye købstadbiblioteker 85


Statsbiblioteket i Århus 92
Foreningen "Danmarks Folkebogsamlinger" 97
Bogvalg og bogbestand 102
Københavnske problemer 107
Holbæk og Vejle 111
Landsudstillingen i Århus 116

II. 1910-1920.
Diskussionen om H. O. Langes plan 125
Statsbibliotekets udlån 135
Nyordningen i København 145
Statens Bogsamlingskomité 150
De første centralbiblioteker 161
Andre købstadbiblioteker 168
Stationsbyerne og landet 177
Biblioteksforeningerne 181
Thit Jensens 5-øre 190
Biblioteksloven 194

Vækst. 1920-1940

Sønderjylland 201
Landet dækkes af centralbiblioteker 210
Andre biblioteker i 1920'erne 223
Nogle sider af biblioteksarbejdet 229
Statens Bibliotekstilsyn 236
Statstilskud i 1920'erne 246
Lån fra videnskabelige biblioteker 252
Forfatterafgift 259
Biblioteksloven 1931 272
Danmarks Biblioteksforening 280
Centralbibliotekernes oplandsarbejde 288
Kataloger og bogbestand 295
Børnebibliotekerne 304
1930'ernes store biblioteksbyggeri 313
Københavns Kommunebiblioteker 324
De mindre købstæder og landet 330

Register 341