Folkebibliotekerne i Danmark / Preben Kirkegaard. København, 1948. 148 sider. (Grundbøger til brug for oplysningen om Danmark udg. af Det danske Selskab).

Tilbage til oversigten Monografier

Tilbage til Forsiden

Link til webarkiv

Kompetent historisk oversigt ved den senere rektor for Danmarks Biblioteksskole. Omhandler såvel biblioteksvæsenets organisation som de enkelte dele af bibliotekets virksomhed. Rummer også afsnit om bibliotekerne under besættelsen og bilag om censuerindgreb og beslaglæggelser. Litteratur. Register.


Indholdsfortegnelse

Forord 5
Historisk oversigt 7-22
De nye bibliotekstanker vinder frem 12
Oprettelsen af de første centralbiblioteker 17
Bibliotekslovgivningen 23-26
Biblioteksvæsenets organisation 27-42
Statens Bibliotekstilsyn 27
Den administrative og tilsynsførende virksomhed 28
Biblioteksskolen og kursus 30
Oplysningskontoret 34
Udsendelse af publikationer 35
Biblioteksvæsenet paa Grønland 35
Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor 36
Bibliotekernes og bibliotekarernes organisationer 39
Samarbejdet mellem folke- og fagbiblioteker, arkiver o.l. 43-50
Folkebibliotekernes behov for fremmedlaan 44
Overcentralen 46
Organisation af udlaan fra fagbibliotekerne og arkiverne 47
Folkebiblioteket og samfundet 51-58
Bibliotekarens arbejde 55
Udlaansvirksomheden 59-68
Udlaansbetingelser 59
Bogbestandens sammensætning og udstyr 60
Bøgernes opstilling 64
Udlaansmetoder 66
Katalogapparatet 66
Biblioteksservice 67
Læsesalsarbejde 67-77
Haandbogssamlingen 70
Referencearbejdet 73
Tidsskrifter 74
Aviserne 75
Børnebiblioteker 78-85
Udlaansvirksomheden 79
Læsesalsarbejde 80
Samarbejdet mellem skole og bibliotek 82
Folkebibliotekernes særopgaver 86-94
Hospitalsbibliotekerne 88
Biblioteksarbejdet paa sindssygeanstalter 91
Samarbejdet med garnisonerne 92
Søfartens Bibliotek 93
Centralbibliotekerne 95-115
Centralbibliotekernes økonomi 98
Udlaansvirksomheden 100
Udlaan til enkelte personer 100
Udlaanet til sognebibliotekerne 101
Depotlaan til sognebiblioteker 102
Enkeltlaan til sognebibliotekerne 105
Det raadgivende samarbejde 106
Det bibliotekstekniske arbejde 110
Fællesbogsamlinger 111
Centralbibliotekets service over for skole- og børnebiblioteker 112 Skolecentraler 114
De smaa biblioteker 116-126
Sognebibliotekernes økonomi 118
Lokaleforhold 121
Det daglige arbejde 122
Udlaansarbejdet 123
Sognebibliotekarens arbejde og uddannelse 124
Folkebibliotekerne og det øvrige oplysningsarbejde 127-132
Studiekredsarbejdet og folkebibliotekerne 128
Studiekredscentralen 130
Folkebibliotekerne under besættelsen 1940-45
og dagens problemer 133-140
Litteratur 141-144
Register 145-146