Folkebibliotekernes historie i Danmark indtil Aar 1920, I Omrids
• Udgivelse: Hellerup :Kbh : Aug. Olsen
• Udgivelsesår: 1929
• Omfang: 73 s.
• Forfatter: Banke, Jørgen


side 74

Index
Tilbage
 

Indhold:

Almuebibliotekets Kaar først i det nittende Aarhundrede 3~9
Udvalget for Folkeoplysnings Fremme 9~14
Folkebiblioteker sidst i det nittende Aarhundrede 14~17
Københavns Kommunebiblioteker grundlægges 17~19
A. S. Steenberg og hans første Virksomhed 20~27
Statsbiblioteket i Aarhus 27~29
"Danmarks Folkebogsamlinger" 30~32
Statens Bogsamlingskomite grundlægges 32~34
Tanken om Centralbiblioteker opstaar 34~40
Spændingen mellem Statsbiblioteket og Folkebibliotekerne 40~42
Th. Døssing og J. J. Aarsbo omplanter de amerikanske Ideer paa dansk Grund 43~46
De første Centralbiblioteker 46~48
De to Retninger inden for Folkebiblioteksbevægelsen 48~58
De nye Tilskudsformer, Biblioteksudviklingen, Bibliotekar uddannelse samt Striden om Statens Betingelser for Anerkendelse af Centralbibliotekerne 59~68
Rabatstriden 68~71
Danmarks Biblioteksforening opstaar 71
Udvalget til Forberedelse af Lov om statsunderstøttede Biblioteker
71~73
Statistik over Biblioteksudviklingen 1919~1927 74