Værket er fordelt på 21 websider
Denne webside starter på
side 173
i originalværket


Tilbage til index Folkebogsamlinger

Tilbage
Frem
 


Sagliste

 


 

B. = Bogsamling; cit. = citeret; F. B. = Folkebogsamling.


"Aaben Adgang" Systemet, 25
Bill., 26.
Aabningstiden, 144.
Aalborg F. B., 59.
Adgangskort, 146.
American, Library Association, 50.
Amerika, Folkebogsamlinger, 7.
- Læsekredse, 7.
- Studieklubber, 7.
Anonyme Bøger, 121.
Arendal off. B., 72.
Askov Højskoles B., 63.
Assens og Hindsgauls Amtsbibl., 54.
Atterstreg, 129.
Aviser i Læsesalen, 163.
Avislæsning, 3.
Avissalen, St. George F.B., Bill., 20.
Avisstuer i England, 29.
- i Göteborg, 78.
Behandling af Bøgerne, 148.
Bergens offentl. B., 72.
Bergen Stifts F. B., 69.
Berlins F.B., 83.
Betaling for Udlaan, 146.
Bibliotekaren, 95.
Biblioteksbind, 107.
Biblioteksforening, amerikansk, 50.
- engelsk, 33.
Bibliotekslov i England, 17.
- i Amerika, 38,46,48.
Biblioteksskolen i Albany, 46.
Bibliothèques communales, 89.
- municipales,Paris,90.
- scolaires, 89.
Bildungsverein, 86.
Bjerge, P. cit., 168.
Blinde, Bogsamlinger for, 33.
Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen, 86.
Bogen, udg. af Boghandler-Medhjælper Foreningen, cit., 106,131.
Bogfortegnelser, danske, 100.
Bogkort, m. Bill., 155.
Bogkøb, 101.
Boglap, m. Bill., 143.
Boglistens Trykning, 131.
Bogmuseum, 9.
- for lokal Historie, 33.
Bogstøtter, 137, Bill., 136.
Bogvalg, 98.
Bopælsforandring, Laanernes, 148.
Boston F.B. 38, Bill., 11,39,40,41.
- - Udlaanets Størrelse, Bill., 42.
Bourgoyne. (rettes til Burgoyne), F.J., cit., 94,95.
Bring, E., cit., 76
Brown, J.D., cit., 31,109.
Browns Klassedeling, 112.
Bruinwold Reidel, J., cit., 88.
Bruun, C. V., cit., 100.
Buchholtz, A., cit., 84.
Børnebogsamlinger, 164.
- i England, 33.
Carlyle, Th., om Læsning, 2.
Carnegie, And., 34, 51.
Catalogue of "A.L.A." Library, 51.
Cheltenham F.B., Bill., 10.
Chicago F.B., 46, Bill., 47
Classenske B., Nykøbing F., 63.
Collin, E. cit., 121
Commenius-Gesellschaft, 86.
Crerar Bibliotek, Chicago, 48.
Croydon F. B., Bill., 26.
Cutter, C. A., cit, 51, 115.
Cutters Forfattermærker, 141.
Cutters Klassedeling, 114.
Dagtavlen, 155.
Dalin, A., cit., 75.
Dana, J. C., cit., 95.
Danmarks Lærerforening, 165.
Deichmanske B., Kristiania, 73.
Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur, 84, 86.
Dewey, Melvil, 46, cit., 37.
Deweys Klassedeling, 112.
Easton F. B., Mass., Bill., 44.
Edwards, Edw., 15.
Edwards, J., Passmore, 34.
Engelske F. B., Oversigt, 36.
Ewald, Johannes, 53.
Ewart, Will., 15, Bill., 16.
Ex libris, 105.
Fabricius, F., cit., 100.
Finlands F. B., 80.
Fischer, K., cit., 72.
Fletscher, W. J., cit., 52.
Flint, W., cit., 49.
Folkeoplysningsselsk. i Finland, 81.
Folkeskolen og Læsning, 8, 164.
Foredrag og F. B., 168.
Foredrag og Læsning, 5.
Foreningen til det danske Sprogs Beva-relse i Sønderjylland, 85.
Forfatternavnets Form, 119.
Forfatterpost, 118.
Formatbetegnelse, 118.
Frankfurt a. M. F. B., 84.
Franklin, Benj., 37.
Frankrigs F. B., 89.
Frederiksberg Kommunes F.B., 64.
Frederiksstad F. B., 72.
Fremlaan, 147.
Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung, Tyskland, 86.
Gratis Udlaan, 146.
Graz F. B., 87.
Greenwood, Th., cit., 31,36,52,95.
Graesel, A., cit., 95.
Göteborg Stads F. B., 76, Bill., 77.
Goethe, om Læsning, 6.
Haag F. B., 89.
Haandbogsamling, 27, 161.
Halvorsen, J. B., cit., 72.
Hamdorff, G., cit., 86.
Hannover, E., cit., 106.
Hansen, P., norsk Biskop, 69.
Heimdal, Studenterforening i Uppsala, 75, 79.
Helsingfors F. B., 82.
Herredsbogsamlinger i Norge, 69.
Hildebrand, K., cit., 75.
Hillerød F. B., 59.
Hjemmelæsningsforening, den engelske, 6.
Hjertberg, W., cit., 76.
Hjælpebibliotek, Liverpool, Bill., 28.
Hjælpebiblioteker, 29.
Hjørlunde Sogns Læseforening, 54.
Hoffmann, J., cit., 53.
Hollands F. B., 88.
Horsens, Bogsamlinger, 63.
Hutchins, F. A., cit., 48.
Hyldeliste, 142.
Illinois F. B., 46.
Indbinding, 106.
Indholdspost, 125.
Indicator, 22, Bill., 23.
Kasse til Bogkort, m. Bill., 155.
- til Kort-Bogliste, Bill., 133.
Kaution for Laanere, 145.
Kjøbenhavns Kommunes F. B., 63.
Klassedeling, 110.
Klassedelt Bogliste, 127.
Klister, 109.
Kollationering, 106.
Komité, Statens, til Understøttelse af F. B., 64, 93.
Komitéen for Uddeling af Boggaver, 64.
Kommunens Pligt overfor F.B., 13.
Korrekturlæsning, 131.
Kort-Boglister, 132, Bill., 133.
Kortlomme, Bill., 155.
Kortsystemer ved Udlaan, 154.
Kringsjaa, cit., 41.
Kristiania Stifts F. B., 69.
Kristianssand Stadsbibliotek, 72.
Kristianssand, Stifts F. B., 69.
Kundskabsgivende Læsning, 5.
Køb af Bøger, 101.
Købstædernes F. B. i Danmark, 58, 170, i Norge, 70, i Sverrig, 76.
Køge F.B., 59, Bill., 61.
Laanerkort, 157.
Lagerstedt, N.G.W., cit., 79.
Landhusholdningsselskab, det kgl. danske, 54, 64.
Lebesley F.B., 71.
Leyden, Universitetsbibliotket, 10.
Library, Tidsskrift, 34.
- Association i England, 33.
- Association Record, 33.
- Bureau, 51, 132.
- Journal, 50.
- World, Tidsskrift, 34.
Linotypi, 24.
Liverpool F.B., Haandbibliotek, Bill, 27.
- Museum, Bogsamling og Kunstgalleri, Bill., 35.
Lokal Historie og Topografi i Bogsam-lingerne, 33.
Lokale til Bogsamlingen, 94, 167.
Lommekort, m. Bill., 158.
Lubbock, J., cit., 2.
Læsekredse, amerikanske, 7.
Læsesal, Boston F.B., Bill., 40,41.
- St. George F.B., London, Bill., 161.
- Wigan F.B., Bill., 32.
Læsesalen, 160, 167.
Maatschappij tot nut van 't algemeen, Holland, 88.
Manchester F.B., 17.
- Udlaanets Størrelse, 12, Bill., 29.
Manuskript til Boglisten, 117, 130.
Marckmann, J. W., cit., 64.
Marokin (Maroquin) til Bind, 108.
Massachusetts, 38, Bill., 39-41, 43-45.
Middleton, F.B., Mass., Bill., 44.
Morskabslæsning, 4.
Musikbibliotek i England, 33.
Mærkning af Bøgerne, 104.
Møens Læseforening, 58.
National Home-reading Union, 6.
New Hampshire F.B., 38.
New York F. B., 44.
- Extension Department, 7.
- University of the State, 7.
Newberry Bibliotek, Chicago, 48.
Nordlangelands Sognebiblioteker, 57.
Nordmann, P., cit., 81.
Norges Folkebogsamlinger, 69.
Northampton F. B. Mass., Bill., 45.
Norwich F. B., 17.
Nummerering af Bøgerne, 139.
Nyhuus, H., cit., 74.
Nörrenberg, C., cit., 52.
Ogle, J. J., cit., 30, 36.
Opbyggelig Læsning, 5.
Opstilling af Bøger, 138.
Ordbogs-Bogliste, 127, 172.
Ordningsord, 122.
Paris, F B., 90.
Petersen, P., Overlærer, cit., 166.
Philadelphia Bogsamlingsselsk., 37.
Pjecers Opstilling, 138, Bill., 137.
Pladsnummeret, 140.
Platou, V., cit., 72.
Pletter borttages, 109.
Plummer, M. W., cit., 95, 160.
Preussens F. B., 83.
Protokolsystemer ved Udlaan, 151.
"Præfikser", 120.
Pseudonyme Bøger, 120.
Public Libraries, Tidsskrift, 50.
Pynninen, Juho, 80.
Quinn, J. H., cit., 134.
Raben-Levetzauske Fond, 64.
Randers F. B., 59.
Regina F. B., 80.
Reoler, 24, 135, Bill., 135, 138.
Reparation, 109.
Reyer, Eduard, 87.
- cit., 4, 12, 36, 52, 88, 166.
Ribe og Omegns F. B., 61.
Richard de Bury, om Bøger, 2.
Rigmænds Gaver, 34, 51, 86.
Ringsted o. Omegns Oplysningsf., 62.
Rudenschöld, T., 75.
Rækkepost, 124.
Rønning, F., cit., 53.
Sachsens F. B., 83.
Sachsen, Gotha's F. B., 86.
Samsø F. B., 58
St. George F. B., London, Bill., 18.
- Avissalen, 19.
- Bill., 20.
- Læsesalen, 161.
Schultze, E., cit., 36, 47,52,90.
Seddelliste, 117.
Seddelsystemer ved Udlaan, 152.
Selskabet for Norges Vel, 69.
Siljeström, P.A., 75.
Skab til Kort-Bogliste, Bil., 134.
Skole for Bibliotekarer, 33, 46.
Skolebogsamlinger, 164.
"Skrift"former, 131.
Slagelse Borgerbibliothek, 53.
Smaa Bogsamlingers Mangler, 169.
Sognebogsamlinger, danske, 56, norske, 69, svenske, 75.
Sorø Sogns F. B., 62.
Southampton F. B., Bill., 21.
Statens Pligt overfor F. B., 13.
Statsskolers, lærde, B., 63.
Statstilskud til F. B. i Danmark, 64, Frankrig, 89, Norge, 70, Preussen, 85, Sachsen, 83.
Stead, W. T., Vandrebogsaml., 31.
Steenberg, A. S., cit., 33, 34, 86, 168, 169.
Steenstrup, M., 66, cit., 67.
Stockholm F. B., 78.
Studieklubber, amerikanske, 7.
Subskription paa Bøger, 103.
Sundt, Eilert, 70.
Svenska folkskolans vänner, 81.
Sydfyns folkelige Læseforening, 57.
Sygdom i Laanerens Hjem, 148.
Sønderjyllands F. B., 85.
Tambs Lyche, H., cit., 72.
Thyelandske Provincial Bibl., 53.
Tilvækstnotering, 102.
Tilvækstprotokol, 102.
Tidsskrifter i Læsesalen, 162.
Tidsskrifters Indhold, 167.
- Notering, 104.
Titelpost, 122.
Tranebjerg F. B., Samsø, 58.
Tysklands F. B., 83.
U. S. Bureau of Education, 51.
Udlaansnotering, 149.
Udlaanssalen, 22.
Udvalget for folkelig Universitetsun-dervisning, 168.
Udvalget for Folkeoplysnings Fremme, 66, 93.
Ugeskrifters Notering, 104.
Vahl, J., cit., 100.
Valg af Bøger, 98.
Vandrebogsamlinger, 31, i Danmark, 57, New York, 46, Sachsen Gotha, 86, Statens, m. Bill., 65, Wiscon-sin, 49.
Varde og Omegn F. B., 62.
Vasenius, V. cit., 81.
Verdandi, Studenterforening i Upsala, 79.
Wergeland, Henrik, 70.
Verko, K., cit., 81.
Viborg (Finland) F. B., 81.
Wiener Volksbildungsverein, 87.
Vig, Ole, 70.
Wigan F. B., Bill., 32.
Vik, Oddmund, 69.
Wisconsin F. B., 48 o. fl.
Zwittau (Mähren) F. B., 88.
Ønskenummeret, 140.
Ønskesedler, 147.
Østerrigs F. B., 87.


_____
Mange Folkebogsamlinger ville vistnok indtil videre have Fordel af at skaffe sig de her i Bogen nævnte Redskaber og Kort (bl. a. de S. 132 og 154-157 omtalte Kort, der bør være c. 5"x3") fra Library Bureau, Blooms-bury Street, London W. C.

  


Folkebogsamlinger 

Webside | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21