Værket er fordelt på 21 websider
Denne webside starter på
side VII
i originalværket


Tilbage til index Folkebogsamlinger

Tilbage
 


Indholdsliste

 


 

FOLKEBOGSAMLINGERNES HISTORIE.
I. Læsning I
II. Folkebogsamlinger 9
III. Engelske Folkebogsamlinger 15
IV. Folkebogsamlinger i Nordamerikas forenede Stater 36
V. Danmarks Folkebogsamlinger 53
VI. Folkebogsamlinger i Norge, Sverrig og Finland 68
VII. Folkebogsamlinger i andre Lande 82
FOLKEBOGSAMLINGERNES INDRETNING.
VIII. Forberedelser 91
IX. Bibliotekaren 95
X. Bogvalg og Bogkøb, Tilvækstnotering 98
XI. Indbinding, Reparation 105
XII. Bøgernes Klassedeling 110
XIII. Boglisten (Kataloget) 116
XIV. Reoler, Bøgernes Opstilling og Nummerering 135
XV. Udlaansregler 144
XVI. Udlaansnotering 149
XVII. Læsesalen 160
XVIII. Vore Folkebogsamlingers Fremtid 164
Bilag: En halv Side af en Ordbogs-Bogliste i Korrektur
og Rentryk 172
Sagliste 173
  


Folkebogsamlinger 

Webside | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21