Bibliotekshistorie, Monografier, Folkebogsamlinger. Deres Historie og Indretning.


Tilbage til oversigten Monografier

Tilbage til Forsiden 

Tilbage til A S Steenbers biografi


Folkebogsamlinger. Deres Historie og Indretning / A. S. Steenberg. Aarhus og København, 1900. 176 sider.
Note: Steenbergs bog er den første introduktion i Danmark til de anglo-amerikanske public library ideer der var udviklet siden midten af 1800-tallet. I sit andet hovedafsnit rummer fremstillingen en praktisk beskrivelse af bibliotekstekniske arbejdsprocesser og organisering af de opvoksende folkebogsamlinger.

Indholdsfortegnelse (Se hele teksten - nogle billeder mangler)

FOLKEBOGSAMLINGERNES HISTORIE.
I. Læsning I
II. Folkebogsamlinger 9
III. Engelske Folkebogsamlinger 15
IV. Folkebogsamlinger i Nordamerikas forenede Stater 36
V. Danmarks Folkebogsamlinger 53
VI. Folkebogsamlinger i Norge, Sverrig og Finland 68
VII. Folkebogsamlinger i andre Lande 82
FOLKEBOGSAMLINGERNES INDRETNING.
VIII. Forberedelser 91
IX. Bibliotekaren 95
X. Bogvalg og Bogkøb, Tilvækstnotering 98
XI. Indbinding, Reparation 105
XII. Bøgernes Klassedeling 110
XIII. Boglisten (Kataloget) 116
XIV. Reoler, Bøgernes Opstilling og Nummerering 135
XV. Udlaansregler 144
XVI. Udlaansnotering 149
XVII. Læsesalen 160
XVIII. Vore Folkebogsamlingers Fremtid 164
Bilag: En halv Side af en Ordbogs-Bogliste i Korrektur
og Rentryk 172
Sagliste 173

Anmeldelser
- A. G. S. J. i: Library Journal, 1900, s. 703.
- Johannes Grønborg i: Højskolebladet, 1901, side 533-538.
- Vårt Land, 1900, 9. oktober.