Forskningsbibliotekerne i Danmark / Palle Birkelund. Göteborg, 1964. 24 sider. Særtryk af: Nordiska Bibliotek 1947-1964. En översikt.

Tilbage til oversigten Monografier
Tilbage til Forsiden 

Note

Kort oversigt over efterkrigstidens forskningsbiblioteker i Danmark frem til 1960’ernes ekspansion. Behandler koordination af forskningsbibliotekerne samt en række nye virksomhedsformer belyst ved de enkelte biblioteksinstitutioners initiativer. Statistik.

7   
Forskningsbibliotekerne i Danmark , Indledning
9   
      Organisationsudvikling og koordination
13   
      Rationalisering og tekniske hjælpemidler
15   
      Lokaleforhold. Nybygninger
16   
      Bibliotekerne og de bevilgende myndigheder
17   
      Uddannelses- og lønspørgsmål
19   
      Forholdet til institutionsbibliotekerne
22   
      Bibliotekerne og publikum
23   
      Væsentlige ændringer i ledende biblioteksstillinger
24   
      Statistisk oversigt over nogle videnskabelige biblioteker finansåret 1947/48 sammenlignet med finansåret 1962/63
24   
      Publikationsvirksomhed