Vore Folkebogsamlinger, Deres Nytte og Nødvendighed

Kapitel, forfatter, titel, side:

1. Andr. Sch. Steenberg: Moderne Biblioteksbevægelse 5
2. Jens Bjerre: Vore Købstadbogsamlinger 14
3. Johannes Grønborg: Vore Landsbybogsamlinger 20
4. Johannes Røirup: Vore Børnebogsamlinger 24
5. Jens Bjerre: "Danmarks Folkebogsamlinger" 32
6. Andr. Sch. Steenberg: Statens Bogsamlingskomité 38
7. Rasmus P. Nielsen: Centralbiblioteker. -
Herregaardslæsning 44
8. Th. Døssing: Studiekredse 53
9. C. Rasmussen: Bogsamlingsbetragtninger 59
10. Louis Kæstel: Hvad der læses paa Landet 62
11. Niels K. Kristensen: Hvad skal vi give vore Børn
at læse 66
12. J. Aarsbo: Københavns Kommunes Folkebiblioteker
1885-1915 72
13. V. Grundtvig: Statsbiblioteket i Aarhus og Folke-
bogsamlingerne 83
14. Historiske Bygninger til Bogsamlingsbrug 91
15. H. O. Lange: Folkebogsamlingernes Fremtid 93

Hele teksten