Oplevelser og Overvejelser fra et jævnt og muntert virksomt Liv på Jord. Esbjerg, 1944-46. Bind 1-2.
- Hvorfor jeg blev Journalist og hvorfor jeg ikke vil være det. Odense, 1903.

Tilbage til oversigten Monografier
Tilbage til oversigten Artikler
Tilbage til Forsiden

Biografi

• Jørgen M. Banke. Biografi.


1944. Bind 1, side 24 om Biblioteksarbejde i Esbjerg

»Jeg blev altsaa Redders Efterfølger, fik Glasdørene af Skabene og var begyndt en Nyordning af Bøgerne, da Professor Andreas Schack Steenberg, Formanden for Statens BogsamlingskomitÈ, kom over for at se paa den nye Bibliotekar. Det blev min første Indvielse i Biblioteksarbejdets Mysterium, først og fremmest i Deweys Decimalklassedeling og det nye Nummereringssystem. Dette, at man kunde holde en Forfatters Produktion paa samme Plads paa Hylden, var en storartet Opdagelse for en Bibliotekar, som var vænnet til at have Bergsøes Bøger staaende mindst 6 til 8 Steder i Biblioteket. Folket skulde selv have Lov til at gaa til Hylderne, det var lige noget, der passede mig. Steenberg var en Troldmand, der sad og afslørede Kunstens Hemmeligheder for mig. Bibliotekaren skulde gøre Bogmassen levende, man skulde ikke alene ved Hjælp af Katalogiseringssystemet kunne finde den rigtige Bog, men den Side eller de linier i Bogen, man trængte til i øjeblikket. Det gjaldt om at faa den rigtige Tekst frem til Spørgeren netop i det ÿjeblik, han trængte til det. Nogen Tid efter kom Steenbergs Medhjælper, Bibliotekar Th. Døssing, en helt anden Type paa en Biblioteksmand. Steenberg var værdig docerende, Døssing kammeratlig charmerende. Han blev i 8 Dage, og jeg fik Undervisning hver Dag. Det varede ikke længe, inden jeg var mere ivrig end de to Profeter - Diciplene er jo altid værre end Profeterne.«