Punktnedslag. Glimt af folkebibliotekernes historie 1960-1885 / Helge Scheuer Nielsen. Eget forlag, 1989. 61 sider.

Tilbage til oversigten Monografier

Tilbage til Forsiden
3   
Indledning
4   
Samfundet
7   
Biblioteksvæsnets historie i 60’ernes begyndelse
9   
      Biblioteksskolen
10   
Midten af 60’erne: Oprør fra oven og oprør nedefra
11   
      Ny lov
12   
      Rationalisering
15   
      Oprør nedefra
17   
      Yngre bibliotekarer
22   
      Blomsterbørnene
25   
BFs årti
26   
Kommunal reform og lønreform
28   
Forholdene i BF
30   
      Danmarks biblioteksforening
31   
Bibliotek 70
33   
      Bibliotekstilsynets nedtur
34   
Den gule betænkning
38   
Faust
40   
Arbejdsløsheden
41   
      Et lykkeligt skibbrud
42   
Den lykkelige fusion
45   
Bibliotekslovskommissionen
48   
Thisted-sagen
50   
Næsten konflikt 81
52   
Deltidsbibliotekarerne
55   
Den nødtvungne lov
56   
Nedskæringer og kulturoffensiv
58   
Afsluttende
59   
Litteraturhenvisninger
60   
Kulturministre, biblioteksdirektører, danmarks biblioteksforening (formænd), BF (formænd)