Ralph Lysholt Hansen – 1919-1990
Tilbage til ForsidenRalph Lysholt Hansen 

Ralph Lysholt Hansen had a lifelong commitment to the social-democratic political party and to the library cause. With his background as a public school teacher he soon moved into the local city council and 1950-79 he was a MP. As chair of The Danish Library Association parallel to his chairmanship of the State Finance Committee these roles were most beneficial to the economic development of public libraries following the 1964 Public Libraries Act. His partnership with library director Allerslev Jensen was the key to the library boom of the 1970'es, financially and professionally. He is a prime actor behind the present standard of Danish libraries, and for life he was a burning agitator for libraries and enlightenment of the people.Jeg synes vi er så lille et land, at den bogmasse og de penge, der er til rådighed, skal være for hele befolkningen. Vi har ikke råd til, at man sideordnet investerer i en sektor, der hedder forskning, og en, der hedder folkebiblioteker, hvad enten det drejer sig om edb eller bøger. Det går ikke. (1980).

 


Ralph Lysholt Hansen, politiker, biblioteksmand, direktør. Født 21.10.1919 i Silkeborg. Forældre: murermester Gustav Adolf Hansen og syerske Sofie Johanne Marie Engine Pedersen. Død 5.12.1990 på Amager, urne nedsat på de ukendtes grav, Nordre Kirkegård, Nykøbing Falster. Gift 1943 med sygeplejerske Anna-Lise Christensen.

Realeksamen 1936. LH. var fra sin ungdom optaget af kunst og kulturelle forhold, og han færdedes i Silkeborg i miljøet omkring Asger Jorn og Jørgen Nash, ligesom overbibliotekaren Peder Nielsen her satte ham igang med at læse. Studierne på kunstakademiet i København hos Aksel Jørgensen valgte han at afbryde, og istedet kom han på seminarium i Silkeborg med lærereksamen 1941. Efter nogle år som lærer i Ikast fortsatte LH 1946 sin lærergerning i Nykøbing F., senere som overlærer her 1958-78. Formand for AOF i Ikast 1942-46, og han modtog 1948 og 1955 rejselegater til studierejser i udlandet.

LH var i sit politiske arbejde som socialdemokrat meget optaget af det folkelige oplysningsarbejde blandt DSU's medlemmer i amtet. Medlem af byrådet i Nykøbing F. fra 1950 til 1962 og af folketinget 1950-79 med en kort afbrydelse i 1953. Det politiske arbejde var præget af varetagelsen i tinget af de lokale interesser i valgkredsen og af arbejdet i finansudvalget 1961-78, hvor han var formand 1966-68 og igen 1971-78. Hans indsats i finansudvalget blev vurderet højt af både partifæller og andre politikere. Medlem af den socialdemokrariske folketingsgruppes bestyrelse fra 1964, talrige ordførerskaber bl.a. indenfor kulturområdet.

I perioden 1975-78 var han tillige formand for folketingets kulturudvalg, hvor LH kunne dyrke sin livslange interesse for det folkelige oplysningsarbejde og bibliotekssagen. Han var formand for centralbiblioteket i Nykøbing F. 1954-62, for Danmarks Biblioteksforening 1961-78, for Bibliotekscentralen 1963-73 og for Indbindingscentralen 1973-77. LH var også medlem af Biblioteksrådet 1959-79, ligesom han var medlem af Danmarks Nationalbanks bestyrelse 1971-78, af LO's forretningsudvalg, af dagbladet Aktuelts bestyrelse og af Nordisk Råd.

Det engagerede bibliotekspolitiske arbejde nød godt af hans rige administrative evner, og rollesammenfaldet som formand for finansudvalget og for Danmarks Biblioteksforening har været til uvurderlig gavn for folkebiblioteksudviklingen i den politiske realisering af 1964-lovens intentioner. Alliancen mellem biblioteksdirektøren Erik Allerslev Jensen og politikeren LH i denne periode var en krumtap for såvel den faglige som den økonomiske udvikling af sektoren. Men den exponerede også en magtkoncentration som affødte modreaktioner i såvel biblioteksverdenen som i det politiske liv.

LH overtager 1978-85 stillingen som direktør for Indbindingscentralen, en disposition der medførte en kraftig debat om hans såkaldte bengnaveri uden at det var muligt at påvise nogen form for etisk eller økonomisk mismanagement. En pressehetz fik ham dog til at nedlægge alle sine tillidsposter, selv om den socialdemokratiske gruppe havde udtrykt tillid til hans politiske integritet.

Den politiske søgang var sammenfaldende med publiceringen af Bibliotekskommissionens betænkning i 1978. LH havde som formand for Danmarks Biblioteksforening haft en stor andel i nedsættelsen af kommissionen 1975, hvor dens sammensætning var blevet kritiseret for at favorisere socialdemokratiske imperiebyggere fra folkebibliotekerne, medens forskningsbibliotekssiden følte deres interesser forbigået i kommissionsarbejdet. Hverken de bibliotekspolitiske eller partipolitiske omstændigheder tilsagde betænkningen nogen gennemslagskraft i lovgivningsarbejdet, og dens forslag til en samlet styrelse og lovgivning for folke- og forskningsbibliotekssektoren måtte da også vente omkring tyve år på at blive realiseret.

Som biblioteksagitator, ildsjæl og folketaler var LH af en karat som bringer tanken hen på andre bibliotekspionérer fra århundredets første halvdel. Hans indsats har været af uvurderlig betydning i et frugtbart samspil med biblioteksdirektør Erik Allerslev Jensen omkring det politiske design af rammerne for biblioteksudviklingen. Han døde som han levede, energisk formidlende bibliotekssagen videre til nye generationer. Ikke uden grund er han blevet kaldt dansk biblioteksvæsens mest betydningsfulde personlighed efter krigen.

R. Lysholt Hansens Biblioteksfond oprettes af Danmarks Biblioteksforening 1978 som tak for hans indsats for dansk biblioteksvæsen. Æresmedlem af Socialdemokratiet 1988. Æresmedlem af Dansk Parkinson Forening, hvis formand han var fra 1985. Tildelt Danmarks Skolebiblioteksforenings ærespris Boghylden 1983.
Bibliografi

- Hvilke krav stiller befolkningen til bibliotekerne og bibliotekarerne. i: Bibliotekaren, 1956, side 29-41.
- Kommentar til Per Højholt: Bibliotekernes rolle i kulturlivet. i: Bogens Verden, 1963, side 165-66.
- Tale ved udnævnelsen af E. Allerslev Jensen til æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening / R. Lysholt Hansen. i: Bogens Verden, 1976, side 3.
- Kunstnerisk frihed, men formidling under ansvar. i: Bogens Verden, 1978, side 89-90. [Om konferencen: Det politiske bibliotek].
- Kultur i en krisetid. 1980.
- I lighedens navn: alle biblioteker under een hat. i: Bogens Verden, 1980:9, side 508-12. XXXX LH har derudover skrevet adskillige artikler om lærlingeforhold, biblioteksvæsen og økonomi m.v. i danske, tyske og schweiziske aviser og tidsskrifter.

Beretninger:
LH's formandsberetninger for Danmarks Biblioteksforening er optrykt i Bogens Verden 1961-78


Biograferet i

- Folketinget. Håndbog 1977.
- Kraks Blå Bog. 1990.
- Den store danske encyklopædi. (1995-2001. 20 bind). Heri biograferet af Vagn Dybdahl.


Biografier

Børge Sørensen: I lyst og nød med Lysholt. Danmarks Biblioteksforening 1960-80. i: Bibliotek 70, 1980:19, side 615-621. (L04).
Dengang i 70'erne. Interview med Børge Sørensen, Palle Birkelund og Vagn Klingberg-Nielsen. i: Bibliotek 70, 1980:9, side 256f. (L04).
- Ved R. Lysholt Hansens død / Børge Sørensen. i: B70, 1990:22, side 698. D.
- R. Lysholt Hansen 1919-1990 / Morten Laursen Vig. i: DF-revy, 1991:1, side 17. D.

- Folketingsmedlem R. Lysholt Hansen valgt til formand for Danmarks Biblioteksforening. i: Bogens Verden, 1962, side 1-2.
- Interview. i: Demokraten. 21.10.1969.
- Mig må man skælde ud for det værste skidt / Preben Skov, Jørgen Bro Glistrup og Per Nyeng. Interview med R. Lysholt Hansen. i. Bibliotek 70, 1971:15, side 411-15.
- Interview. i: Ekstrabladet. 15.4.1972.
- Lad os ophæve skatteloftet / Henning Schmaltz-Jørgensen. [Diskussion mellem R. Lysholt Hansen og Anders Ølgaard. i: Liberal, 1972:5, side 19-23.
- Bredt parti med lav profil eller de skarpe standpunkter / Kika Mølgaard. i: Ny Politik, årg. 7, nr. 1, side 22-24.
- Ny bibliotekslov uden statsrefusion og normer - intet bibliotekstilsyn? / Jørgen Bro Glistrup & Per Nyeng. Interview med R. Lysholt Hansen. i: Bibliotek 70, 1974:18, side 453-57.
- Harald Jakobsen. i: Jyllandsposten. 23.8.1975.


Ikonografi

Tegning udført af RLH på omslaget til: De danske folkebiblioteker 1940-1983 / Leif Thorsen. Dansk BiblioteksCenter, 1992. 228 sider. (02).
- Foto i Folketingets bibliotek.


Efterladte papirer

Rigsarkivet.


Audio og video

- Kultur - det er en livsform. Formiddagssamtale med formanden for Folketingets finansudvalg, Ralph Lysholt Hansen. (DR Radioarkiv nr. 24196. Optaget 03.06.1977, udsendt 06.06.1977. Varighed ialt 43:40 min. Stig Mervild).

Ralph Lysholt Hansen fortæller om sin opvækst i Silkeborg hvor overbibliotekaren Peder Nielsen satte ham i gang med at læse. Han taler om bogens og bibliotekernes betydning for ham og påpeger politikernes forpligtelse til at engagere sig bredt i kulturelle spørgsmål.
- Folketingets forhandlinger er optaget på lydbånd siden 1964. Haves i Statens Mediesamling på Statsbiblioteket i Århus.