Thomas M. Døssing – 1882-1947
Tilbage til Forsiden


Thomas M. Døssing 

Døssing was the leading figure in the adaptation of the classic public library concept of the pioneers' to the needs of the emerging Danish industrial society of early 20th century. His pen was most visible in the first library legislation from 1920, and he was bound to head the State Inspectorate for public libraries in the expansion era of the 1920's and 30's. During war and occupation he found himself in German custody and subsequently he escaped through London to Moscow where he took office as minister for the occupied Denmark. His impact on the Danish public library development can hardly be overrated.
- Noted Danish librarian and diplomat dies / Jens Nyholm. in: Library Journal, 1947, page 908.Vi taler saa tit om det sørgelige i, at vi har saa mange biblioteksløse Sogne. Lad os for en Gangs Skyld ganske brutalt sige, at det er komplet ligegyldigt, om Landet bliver dækket med Biblioteker eller ikke, hvis ikke vi kan præstere et Biblioteksarbejde af en helt anden Art end det, der stadig præsteres mange Steder. (1938).

 


Thomas Marius Døssing, biblioteksdirektør, diplomat. Født 6.6.1882 i Hinge, Viborg amt. Forældre: gårdejer Anders Kristiansen Døssing og Kirsten Marie Kristensen. Død 18.4.1947 i Moskva, urne på Søndermarks kirkegård. Gift 1909 med Maren Christine Alvilda Christensen, død 1912; gift anden gang 1913 med Augusta Ruge.

Student 1901, cand.phil 1902, studerede derefter teologi. Assistent ved Det kgl. Bibliotek 1906 og efter opfordring fra H.O.Lange fra 1908 underbibliotekar ved Statsbiblioteket i Århus. Knyttedes fra 1912 som 'Vandrebibliotekar' til Statens Bogsamlingskomité under Steenbergs ledelse. D. interesserede sig varmt for bibliotekernes folkelige oplysningsarbejde og han fremstillede sideløbende med sit agitationsarbejde de helt nødvendige hjælpemidler til metodeudvikling af biblioteksarbejdet: Navnetabeller (1913), Klassedeling (1915), Katalogisering (1917) og Lærebog i Biblioteksteknik (1922 m. Svend Dahl og Jørgen Banke).

D. spillede en afgørende rolle i opbruddet fra pionertidens biblioteksforståelse omkring første verdenskrig og med sin indsigtsfulde deltagelse i forarbejdet til den første bibliotekslov i 1920 var han selvskreven til posten som biblioteksdirektør i det nyoprettede Statens Bibliotekstilsyn. Han stod fast på folkeoplysningens betydning i den rivende udvikling folkebibliotekerne her gennemgik under hans virke som biblioteksdirektør og som bibliotekernes ubestridte førstemand. Hans personlighed havde klare karismatiske træk, og inspirationskraften var betragtelig når han piberygende og causerende færdedes i tilsynets kontorer eller i den jyske provins. Biblioteksdirektørens årlige beretninger kan læses som en fortsat annalistisk bibliotekshistorisk fremstilling af folkebiblioteksvæsenets tidlige udvikling og de problemstillinger der skulle løses.

D. var som en af de første aktiv i den ideologiske og praktiske modstand mod besættelsesmagten og arresteredes med sin familie 1942 for ikke siden at vende tilbage til sit embede; tvungen permission fra embedet i april 1943 hvorefter han interneredes bl.a. i Horserødlejren. Han flygtede i sommeren 1944 via Stockholm, London og Nordafrika til Moskva hvor han blev Frihedsrådets repræsentant for 'det kæmpende Danmark'. Da normale diplomatiske forbindelser genoprettedes i 1945 udnævntes D. til ordinær kongelig gesant i Moskva, en post han bestred til sin død i 1947.

Døssings betydning som biblioteksideolog og entreprenør for et statsligt engagement i folkebibliotekernes oplysningsarbejde kan vanskeligt overvurderes. Hans kompromisløse position under bibliotekskampen og foreningssplittelsen før 1920 satte kursen for den fremtidige nationale biblioteksudvikling, og han har udover den ideologiske afstikning af kursen udarbejdet en række nødvendige bibliotekstekniske publikationer til metodeudvikling af biblioteksarbejdet. Han var, med Erik Allerslev Jensens ord, den egentlige skaber af det moderne danske biblioteksvæsen.

Bibliotekarforbundet indstiftede i 1983 en hæderspris, der bærer Thomas Døssings navn.
Bibliografi

Folkebibliotekerne før og nu. København, 1924. 20 sider. i: Nær og Fjern. Redigeret af Jørgen Banke & Kristian Bure. Oktober 1924, side 498-508. 
Folkebibliotekerne og Folkets Læsning. i: Danmarks Kultur ved Aar 1940. København, 1942. Bind 6, side 238-259.
Praktisk Bibliotekstjeneste i Statsbibliotekets Udlaansafdeling. i: Bogsamlingsbladet, 5.årg., 1910-11, side 179-88.
Studiekredse. i: Vore Folkebogsamlinger. Deres Nytte og Nødvendighed. Udgivet af Danmarks Folkebogsamlinger. Holbæk, 1915. 95 sider.
Gæringen i Folkebiblioteksbevægelsen og dens historiske Forudsætninger. i: Dansk Biblioteksforenings Årsskrift I, 1917. Side 23-32.
Aarsmødet i Hjørring 1928. i: Bogens Verden, 1928, side 103-117.
Rationalisering i Biblioteker. i: Bogens Verden, 1933, side 241-244.
Statens Bibliotekstilsyns Oplysningskontor 1937 Oversigt over Virksomheden, udgivet i Anledning af den bibliotekstekniske Udstilling ved Danmarks Biblioteksforenings Aarsmøde.


- Bibliografi over Thomas Døssings forfatterskab / Poul Daugaard. i: Hele befolkningens biblioteker. 1990. Side 134-57.

- Folkebibliotekerne. i: Dansk Folkeopdragelse. 1929, side 233-250. 2.udg. 1942 og 3.udg. 1950 m. tit.: Dansk Folkeoplysning.
- Af Aandsfrihedens Historie. 1937. [En samling radioforedrag].
- Bogtrykkerkunsten / Th. Døssing og Svend Dahl. 1940. 64 sider.
- Stene for Brød. Social-politiske Betragtninger over dansk Folkeoplysning. 1941. 30 sider.
- Hele befolkningens biblioteker: udvalgte tekster samt en bibliografi / Ved Poul Daugaard. Bibliotekscentralens Forlag, 1990. 166 sider.
- Det kompromisløse frisind. Et skrift om Thomas Døssing. Tekst: Thomas Døssing, Hans Kirchhoff, Erik Allerslev Jensen og Børge Sørensen. Redaktion: Per Nyeng. Forord: Mogens Fog. 1983. 31 sider. (B 70, Pamflet nr. 14).

- Bibliotekaren og hans Gjerning. i: Bogvennen, Dansk-norsk Literaturtidende VI:2, 1916-17, side 277-70.
- Vore Landsbybiblioteker. i: Bogens Verden, 1918-19, side 111-18.
- Den nye Bibliotekslov. i: Bogens Verden, 1919-20, side 40-49.
- Biblioteksarbejde paa Landet. i: Bogens Verden, 1929, side 186-87.
- Biblioteksloven 1920-1930. i: Bogens Verden, 1930, side 69-82. [Artiklen er usigneret, men er skrevet af Th. Døssing (BV 1945, side 37)].
- Er vor Teknik tidssvarende? Døssings tale: Er dansk biblioteksteknik tidssvarende? Refereret af N.Kunov. i: Bogens Verden, 1931, side 233.
- Er det folkelige Oplysningsarbejde inde i en Krise? Referat af tale af Døssing. i: Bogens Verden, 1932, side 41-43.

Årsberetninger:
Thomas Døssing. Biblioteksdirektørens årsberetning 1925-1942.


Biograferet i

- Vore Bibliotekarer VI / J. Høirup. i: Bogsamlingsbladet, 1918-19, side 210-11.
- Den danske Bibliotekarstand / Svend Dahl. 1925. 40 sider.
- Den danske bibliotekarstand / Houmøller og Palsbo. 1963.
- Dansk biografisk Haandleksikon 1920-26.
- Dansk biografisk Leksikon (DBL). 2. udg.(1933-44. 27 bind) og 3. udg.(1979-84. 16 bind). Heri biograferet af Mogens Iversen og Erik Seidenfaden.
- Kraks Blå Bog. 1944-46.
- Salmonsens Konversationsleksikon. 2.udg. Suppl. 1949.
- Danmarkshistoriens blå bog. 1680 danske mænds og kvinders levnedsløb, fra Ansgar til vor tid. 1971.
- Den store danske encyklopædi. (1995-2001. 20 bind).


Biografier

- Fortegnelse over litteraturen om Thomas Døssing / Ved Poul Daugaard. i: Hele befolkningens biblioteker. 1990. Side 158-66.
- Thomas Døssing / Greta Linder. Lund, 1954. Anm. af Robert L. Hansen. i: Bogens Verden, 1954, side 223.
- Det kompromisløse frisind. Et skrift om Thomas Døssing. Tekst: Thomas Døssing, Hans Kirchhoff, Erik Allerslev Jensen og Børge Sørensen. Redaktion: Per Nyeng. Forord: Mogens Fog. 1983. 31 sider.(B 70, Pamflet nr. 14).

- Læsning. Udgivet af Studiekredsforeningen. Redigeret af Steenberg. 1922, nr. 1, Februar. Heri: Steenberg, Døssing, Hvenegaard Lassen. 1922, nr. 2, April. Heri: Døssing, Sejr mv.
- H.P. Hansen. i: Bogens Verden, 1932, side 79f.
- Berl. Tid. 5. Juni 1932.
- Carl Thomsen. i: Bogens Verden, 1937, side 155-57.
- Hos Biblioteksdirektør Døssing / Holger Jerrild. Interview i: Gads danske Magasin, 1938, side 519-26.
- Portrait of a progressive librarian / Jens Nyholm. in: Library Journal, 1944, page 707, 709.
- Th. Døssing. 6.6.1882-18.4.1947. Nekrolog af Robert L. Hansen. i: Bogens Verden, 1947, side 53-57.
- Årsmødet 1947. Mindeord over Døssing. i: Bogens Verden, 1947, side 109-125.
- Thomas Døssing / Erik Allerslev Jensen. i: Bibliotekaren, 1947, side 25-26.
- Arne Kildal. i: Bok og bibliotek, 1947, side 179f.
- Carl Thomsen. i: Nordisk tidsskrift för bok- och biblioteksväsen, 1947, side 147-50.
- Robert L. Hansen. i: Bogens Verden, 1947, side 53-57.
- Arne Kildal. i: Bok og Bibliotek, 1947, side 179-180.
- Thomas Døssing in memoriam. i: Frit Danmark, 1947, side 23.
- Greta Linder. i: Biblioteksbladet, 1947, side 59-60.
- Noted Danish librarian and diplomat dies / Jens Nyholm. in: Library Journal, 1947, page 908.
- Arne Kildal. i: Reol, 1963, side 34-47.
- Thomas Døssing - 100 år / Erik Allerslev Jensen. i: Bogens Verden, 1982, side 366-73.
- Det kompromisløse frisind / Børge Sørensen. i: B 70, 1982, side 340-44.
- Danmarks første folkebibliotekslov. Om tilblivelsen af biblioteksloven af 5. marts 1920 samt et efterspil / Steffen Høgh. i: Bibliotekshistorie 5, 1999, side 74-98

Omtalt bl.a. i:
- Hemmelig alliance / Jørgen Hæstrup. 1959. Bind 1-2.
- På eget ansvar 1944-45 / Erling Foss. 1958.
- Danmark og Sovjetunionen 1944-49 / Mary Dau. 1969.
- I Danmarks frihedsråd / Frode Jakobsen. 1975.
- Folkebibliotekernes Historie i Danmark / Jørgen Banke. 1929.
- 'Til Bibliotekssagens Fremme' / Erik Allerslev Jensen. 1985.
- Bibliotekscentralens forhistorie og første år / Erik Allerslev Jensen. 1979.
- Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget. 97de ordentlige Samling 1945-46. Spalte 94. Kristen Amby.
- Rigsdagstidende. Forhandlinger i landstinget. 101. ordentlige samling 1949-50. Spalte 1060. P.K. Thomsen.


SignaturIkonografi

- Foto i det kgl. biblioteks kort- og billedafdeling.


Efterladte papirer

Døssings arkiv blev efter hans død gennemgået af Erik Allerslev Jensen sammen med fru Augusta Døssing. Det meste blev overdraget til Rigsarkivet, afleveret september 1966, mens fru Døssing selv beholdt en mindre del, hovedsagelig af personlig art. Erik Allerslev Jensen har 1979 oplyst at han finder samlingen af Døssings arkivalier i Rigsarkivet noget "tilfældig".

Rigsarkivet. Tre pakker med bl.a.:

1. Manuskripter til foredrag og artikler af forskellig art. Heri bl.a.: Rejse til USA, Stene for Brød, Brandes-foredrag, Radiotaler, Grundtvig, Folkeoplysning.
- Stene for Brød. Manus er identisk med Dansk Folkeoplysning.
- 1940 - 9.april - 1945. Tale, tre sider, maskinskrevet, på bagsiden af papir fra: Legation Royale de Danemark Á Moscou.

2. Manuskripter m.m. vedr. biblioteksvæsen 2. Heri fra USA-rejsen 1938. Rejsen indbefattede bl.a. New York PL og Pratt Institute, og Døssing holdt foredrag undervejs om dansk folkeoplysning, skole- og biblioteksvæsen, Grundtvig mv. Alt nu i genbrugscharteque mærket: DKP PRIVAT.
- "Den første mand jeg træffer, er en mand fra Cuba."

3. Manuskripter til foredrag og artikler vedr. biblioteksvæsenet.
- "Officielt er jeg født den 6. juni 1882."
- Brev. Viborg d.11.Maj 1897. "Kære Forældre og Søskende!"
- Den folkelige Bogspredning falder i to Kategorier.
- Folkebibliotekerne. Af Biblioteksdirektør Th. Døssing. Fortryk.
- 'Om KKB'. 6 sider. Maskinskrevet.
- Håndskrevet manus: Folkebibliotekerne, deres Indretning og Benyttelse.


Audio og video

* Thomas Døssing taler til det danske folk: For femte Gang mindes vi 9. April 1940. Optaget i Moskva marts 1945 og efterfølgende i april 1945 udsendt over BBC i London. Varighed 03:27 min. (DR Radioarkiv nr. 7134 (cf.38007). Optaget 12.03.1945, udsendt 9.04.1945; overspillet 28.01.1970. Varighed ialt 03:30 min.).

* Mindeord over afdøde minister, tidligere biblioteksdirektør Thomas Døssing. Udtalt af amtmand Rudolph Lassen, formand for Danmarks Biblioteksforening, ved åbningen af Det femte nordiske Biblioteksmøde på Københavns rådhus 13 august 1947. Varighed 02:44 min. (DR Radioarkiv nr. 37055. Optaget og udsendt 13.08.1947. Varighed ialt 41:15 min. Tage Christiansen). D.

Talen er gengivet in extenso i:
-- Det femte nordiske biblioteksmøde i København 1947. Med oversigter over de nordiske bibliotekers udvikling 1936-1947. Folkebibliotekernes Bibliografiske Kontor, 1948. Heri side 88-89. Også i: Bogens Verden, 1947, side 109-125. * Foto fra åbningsmødet i Københavns rådhushal. 1947.