"Til Bibliotekssagens Fremme" : træk af Bibliotekstilsynets virksomhed indtil 1970 / af Erik Allerslev Jensen. - [Kbh.] : Edvard Pedersens Biblioteksfond, 1985

Tilbage til oversigten Monografier
Tilbage til oversigten Artikler
Tilbage til Forsiden

Tilbage til Erik Allerslev Jensens biografi

Indholdsfortegnelse

Forord 9
Bibliotekstilsynets forgængere 11
Fra privatstøtte til statsstøtte 11
Statens Bogsamlingskomité 1910 14
Drøftelse af "organisationen" 15
Thomas Døssing ansættes ved komiteen 1912 18
Komitéens virksomhed 19
Brydninger mellem "de gamle" og "de nye" 22
Biblioteksloven 1920 28
Lovens tilblivelse 28
Bibliotekstilsyn og Biblioteksråd 30
Bibliotekstilsynet 30
Biblioteksrådet 33
Lovens hovedpunkter 35
Statstilskudsreglerne 35
Lovens krav til bibliotekerne 37
Døssing om loven 40
Opbygningsår 42
De første år under den nye lov 42
Oplysningskontoret 48
Det opsøgende biblioteksarbejde 49
Biblioteksbyggeri 50
Inspektioner 51
Forholdet til bogbranchen 52
Angreb på Bibliotekstilsynet 1928 52
Biblioteksbetænkningen af 1927 56
Døssings fremstød for rationalisering og centralisering 57
Oslo-foredraget 1933 58
De 2½ % eller Folkebibliotekernes Rådighedssum 59
Den centrale katalogisering. Bibliografisk Kontor 61
Forsøgsbiblioteker. Startbiblioteker 64
Nyt dansk Litteraturselskab 65
Samarbejde med studiekredse 66
Kampagnen mod "smudslitteraturen" 66
Lovrevisionerne 1931 og 1936 68
Perioden 1920-40 70
Besættelsestiden 73
Stigende biblioteksbenyttelse 73
Tysk interesse for bogbestanden 74
Listen over forbudte bøger 75
Døssing bliver arresteret 76
Robert L. Hansen afløser Th. Døssing 76
Konsolideringsår 78
Bibliotekernes bogvalg 78
Forholdet til forfatterne 78
Biblioteksarbejde på landet 82
Inspektioner 82
Det engelske forbillede 85
Niløse-Stenlille eksperimentet 85
Lovrevisionen 1950 86
De økonomiske vejledninger 88
"Bedre Biblioteksbenyttelse" 89
Børnebiblioteksarbejdet 90
Byggesituationen 94
Det opsøgende biblioteksarbejde 96
Danmarks Biblioteksskole oprettes 1956 97
Robert L. Hansen om bibliotekernes situation 98
Lovrevisionen 1959 100
Fællesindbindingen 102
Rationalisering og strukturændringer 104
Direktørskifte. Ønske om bibliotekskommission 104
Aktuelle problemer 106
Biblioteksenhedernes størrelse 106
Kommunalisering og økonomi 108
Forberedelse til kommunalreform 111
Samarbejde med institutioner. Arbejdspladsbiblioteker 112
AV?materialer 114
Fri låneret 115
Skolebibliotekerne 116
Rationalisering 117
Rationaliseringskomiteen og dens betænkning 117
Biblioteksassistentuddannelsen 120
Bibliotekscentralen og Indbindingscentralen 121
Katalog i bogform 122
Organisationsplanlægning 123
Lovrevisionen 1964 124
Rundbordskonferencerne 124
Skolebibliotekerne 128
1965?bekendtgørelsen 129
Udviklingen under den nye lov 131
Obligatorium og kommunalisering 131
Heltidsbetjening 132
AV?materialer 133
Kulturelle arrangementer. Kulturcentre 134
Fri låneret 136
Standardreglement 136
Bognormer 136
Depotbiblioteket 138
Udenlandsk bogvalgsvejledning 139
Den centrale indvandrersamling 140
Centralbibliotekerne 140
Storkøbenhavn 143
Refusionsprincippet 144
Revisionsdepartementets betænkning 145
Kommunalreformens virkninger 145
Faste og mobile filialer 146
Bibliotekarmangel 147
Bibliotekstilsynet udvides 147
Lovrevisionen 1969/70 150
Tillæg:
Færøerne 155
Grønland 155
Nordisk samarbejde 158
De statslige tilsyn i Norden 158
De nordiske biblioteksdirektørmøder 159
Fortsættelseskurser 1949?1955 160
Kungälvskolen 160
Andre kurser 161
Publikationer 161
Anglo?skandinaviske konferencer 163
Statens Bibliotekstilsyns Publikationer 166
Statistisk oversigt 1920/70 169
Henvisninger og noter 171
Registre 186