Vore Folkebogsamlinger. Deres nytte og nødvendighed Holbæk, 1915. 95 sider.
Note:10-års jubilæumsskrift for Danmarks Folkebogsamlinger. Rummer en række bidrag ved forskellige bibliotekspionerer der samlet giver status over arbejdet i folkebogsamlingerne. Sidste fremstilling af det ‘gamle’ bibliotekssyn der snart skulle afløses af et mere tidssvarende. Indhold.
Tilbage til oversigten Monografier
Tilbage til oversigten Artikler
Tilbage til Forsiden


Indholdsfortegnelse

Side
1. Andr. Sch. Steenberg: Moderne Biblioteksbevægelse 5
2. Jens Bjerre: Vore Købstadbogsamlinger 14
3. Johannes Grønborg: Vore Landsbybogsamlinger 20
4. Johannes Røirup: Vore Børnebogsamlinger 24
5. Jens Bjerre: "Danmarks Folkebogsamlinger" 32
6. Andr. Sch. Steenberg: Statens Bogsamlingskomité 38
7. Rasmus P. Nielsen: Centralbiblioteker. -
Herregaardslæsning 44
8. Th. Døssing: Studiekredse 53
9. C. Rasmussen: Bogsamlingsbetragtninger 59
10. Louis Kæstel: Hvad der læses paa Landet 62
11. Niels K. Kristensen: Hvad skal vi give vore Børn
at læse 66
12. J. Aarsbo: Københavns Kommunes Folkebiblioteker
1885-1915 72
13. V. Grundtvig: Statsbiblioteket i Aarhus og Folke-
bogsamlingerne 83
14. Historiske Bygninger til Bogsamlingsbrug 91
15. H. O. Lange: Folkebogsamlingernes Fremtid 93


Link til teksten:
5   
Forord
5   
Moderne Biblioteksarbejde.
14   
Vore Købstadbogsamlinger.
20   
Vore Landsbybogsamlinger.
32   
“Danmarks Folkebogsamlinger”
38   
Statens Bogsamlingskomité.
44   
Centralbiblioteker. - Herregårdslæsning , Centralbibliotekerne.
50   
      Herregaardslæsning
53   
Studiekredse.
59   
Bogsamlingsbetragtninger.
62   
Hvad der læses paa landet
67   
Hvad skal vi give vore Børn at læse?
72   
Københavns Kommunes Folkebiblioteker 1885-1915.
83   
Statsbiblioteket i Aarhus og Folkebogsamlingerne.
91   
Historiske Bygninger til Bogsamlingsbrug.
93   
Folkebogsamlingernes Fremtid.
96   
INDHOLD