Om Bibliotekshistorie.dk

Tilbage til Forsiden
 

Denne udgave af bibliotekshistorie.dk er en beskåret og let revideret udgave, da ændringer i teknikken har umuliggjort videreførelsen af den oprindelige struktur. I tidens løb er flere billed- og lydfiler forsvundet, hvorfor henvisninger hertil er borte. Tilgængelige filer og oplysninger er flyttet.
Siderne er genskabt i HTLM i september 2014 på vegne af KOMM Biblioteket (tidligere: INF Biblioteket / IVA Biblioteket / Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek).
Siderne revideres og opdateres ikke, men oplysning om egentlige fejl er velkomne.


(ARKIV: Den historiske) Introduktion.

Biblioteker i Danmark 1900-2000 (BIBDAN-projektet) præsenterer dansk biblioteksvæsens udvikling og status i det 20. århundrede. Projektet omfatter de offentlige folke- og forskningsbiblioteker, og dermed ikke skolebiblioteker mv.
År 1900 udsender professor Andreas Schack Steenberg en faglig publikation med titlen »Folkebogsamlinger. Deres Historie og Indretning« – BIBDAN-projektet markerer 100-året for denne udgivelse, som siden 1999 har været tilgængelig på www.

  1. Hovedvægten i denne version ligger på den bibliotekshistoriske udvikling på nationalt niveau. Det præsenterede kildemateriale omfatter bibliotekshistoriske fremstillinger, beretninger, artikler og biografiske præsentationer af centrale biblioteksaktører. Dertil kommer kilder på audio og video.
     
  2. Kildematerialet vil i en efterfølgende fase blive suppleret med en række yderligere dokumenttyper, herunder retsregler, festskrifter, tidsskrifter, biblioteksfaglige discipliner, enkelte biblioteker mv. Dette vil ske både på www og som fastformsprodukt, cd-rom eller dvd. (BLIVER IKKE UDFØRT)

Udvalget af kildemateriale er selektivt og tilstræber således ikke fuldstændighed. Forskningsbibliotekerne har historisk haft en udvikling med focus på den enkelte biblioteksinstitution, hvorimod folkebibliotekerne siden 1920 fremtræder som en mere homogen sektor med fælles lovgivning og fælles styrelse. Dette forhold forklarer i nogen grad fraværet af bredere bibliotekshistoriske fremstillinger af forskningsbibliotekssektorens udvikling frem mod den fælles lov om biblioteksvirksomhed i år 2000.

De historiske kilder præsenteres på et af følgende tre niveauer:

    1. i fuldtekst
    2. på præsentationsniveau (forside/titelblad/indhold/forord mv.)
    3. eller som referencer.

Der er indhentet ophavsretslig tilladelse til formidling af kildematerialet på www. Såfremt en ophavsretsindehaver undtagelsesvis ikke er kontaktet herom, bedes henvendelse rettet til Danmarks Biblioteksskoles Aalborgafdeling - nu nedlagt. (NU: KOMM Biblioteket)

Biblioteker i Danmark 1900-2000 er støttet af Kong Frederik og Dr. Ingrids Fond, Politiken-fonden, Edv. Pedersens Biblioteksfond, Udviklingspuljen og Kulturnet Danmark. De bringes alle en varm tak for deres interesse og støtte. Ligeledes en tak til personalet ved Danmarks Biblioteksskoles Aalborgafdeling, især Mimi og Lisbeth, og til projektmedarbejderene: Lise, Louise, Jakob, Gitte, Ebba, Ewan og Lena. Samt til Danmarks Biblioteksskole og i særlig grad skolens bibliotek som har været til uvurderlig hjælp.


(Pierre Evald, Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen, 1999)


Bibliotekshistorie. Monografier.

* 15 bibliotekshistoriske fremstillinger i fuldtekst.
* 2 publikationer i præsentationsformat.

Artikler mv.

* 43 'gyldne' artikler/pjecer/afsnit. Selektionskriterier: Debatskabende, proaktive; sammenfattende og periodekarakteriserende oversigtsartikler.

Biografier.

* 10 biobibliografier af danske biblioteksaktører. Markante personer fra centralt niveau, fra foreninger og fra folke- og forskningsbiblioteker.
Supplemented by short biographies in English.

Libraries in Denmark 1900-2000.

* Full text monographs (4+2), excerpts of monographs (5) and articles (24) in English.
* Guide in English


Bibliotekshistoriske indføringer: